ROZLICZENIE PODOPIECZNEGO

W dniu 29 grudnia 2023r. wygasło porozumienie, które zostało zawarte 20 grudnia 2020 r. w celu zbierania środków na poprawę jakości życia Pana Andrzeja Grzeli.

Ogólny bilans wpłat dokonanych tytułem darowizn na konto Fundacji oraz poniesionych kosztów, związanych z finansowaniem leczenia i rehabilitacji Pana Andrzeja Grzeli przedstawia się następująco:

  • ZGROMADZONE ŚRODKI – 228 697,48 zł
  • WYDATKI – 218 394,16 zł, w tym:
    • Wydatki na leczenie, pielęgnację, rehabilitację i aktywizację społeczną Andrzeja Grzeli – 158 355,45 zł
    • Zakup sprzętu, pomocy terapeutycznych, rehabilitacyjnych, logopedycznych oraz przedmiotów ułatwiających codzienne funkcjonowanie Osobie z Niepełnosprawnością, które są własnością Fundacji JESZCZE DOPNĘ SWEGO, a zakupione z przeznaczeniem do systematycznego użytkowania przez Andrzeja Grzelę – 60 038,71 zł
  • na koncie Fundacji na wymienione powyżej cele dotyczące Andrzeja Grzeli POZOSTAŁO- 10 303,32 zł.

Do czasu rozstrzygnięcia apelacji w sprawie ustanowienia opieki prawnej dla Pana Andrzeja Grzeli (wyrok jest na ten moment nieprawomocny), Fundacja postanowiła wstrzymać się z dysponowaniem ww. kwotą.

Systematycznie przedstawialiśmy na stronie internetowej, a szczególnie na profilu Fb, jak były dysponowane zebrane środki finansowe. Każda złotówka przekazana przez Darczyńców ma swoje pokrycie w rozliczonych kosztach. Wszystkie pieniądze były spożytkowane na leczenie, rehabilitację i zakup sprzętów dla Podopiecznego.

W tym miejscu, chce zaznaczyć, że w czasie, gdy obowiązywało porozumienie, Andrzej przebywał pod 24-godzinną opieką moją i mojej Mamy, za którą nie była pobierana ŻADNA OPŁATA. Dodatkowo, prowadziłam każdego dnia terapię neurologopedyczną oraz zajęcia z komunikacji, które również wykonywałam BEZPŁATNIE.

DZIĘKUJEMY za systematyczne wspieranie naszego Podopiecznego. Dzięki Wam robił postępy i sprawiliście, że mógł wracać do życia społecznego.

Na koniec, chcę całą stanowczością podkreślić, że jako prezes Fundacji, NIE BĘDĘ tolerowała żadnych kłamstw, oszczerstw dotyczących funkcjonowania naszej Fundacji. Każda próba oczerniania naszych Wolontariuszy czy Zarządu Fundacji będzie zgłaszana przeze mnie do odpowiednich władz.

Prezes Fundacji JESZCZE DOPNĘ SWEGO

Agnieszka Kwiatkowska