Author: admin

Śpiączka

Śpiączka Śpiączka??? Brzmi przerażająco, prawda? A co to tak naprawdę oznacza? W jakim stanie jest wtedy człowiek? Słyszy, czuję, widzi? Czy możemy mówić...
Read more

Stan minimalnej świadomości

Stan minimalnej świadomości Rozróżnienie zespołu niereaktywnego czuwania od stanu minimalnej świadomości jest bardzo trudne (Noirhomme, Schnakers, Laureys, 2008). Badacze sugerują konieczność dokładnych badań...
Read more

Zespół zamknięcia

Zespół zamknięcia Zespół zamknięcia (locked-in syndrome, LIS), przejawia się brakiem objawów behawioralnych w postaci niemożności nawiązania kontaktu i brakiem reakcji celowych. Występuje tetraplegia...
Read more